Het internet is een groot openbaar netwerk van computernetwerken, waarbij de afspraken worden beschreven in de Requests For Comments die worden beheerd door de Internet Engineering Task Force. De oorsprong van het internet is te vinden in ARPANET, een in 1969 gestart netwerk van militaire netwerken, en later ook universiteitsnetwerken, in de Verenigde Staten.

Inmiddels is het internet een wereldomvattend fenomeen dat het karakter van een massamedium heeft gekregen. En ook het meest gebruikte communicatiemiddel ooit. Als een van de succesfactoren wordt wel genoemd dat het volledige internet eigendom van niemand is, terwijl de fysieke onderdelen weldegelijk een eigenaar hebben. De naam internet is een afkorting voor Interconnected Networks.

In het dagelijkse spraakgebruik is internet vaak een synoniem voor het World Wide Web, maar dat is slechts één van de vele diensten die kunnen worden gebruikt via het Internet. Andere bekende diensten zijn e-mail, FTP en usenet.

Lange tijd is in ieder geval in technische literatuur een onderscheid gemaakt tussen een internet en het internet, waarbij het wereldwijde netwerk telkens met een hoofdletter werd geschreven. Sinds de nieuwe spelling van oktober 2005 wordt internet echter in het Nederlands in alle gevallen zonder hoofdletter geschreven.
Advertentie